Şençzhouou

Suzhou Wujiang Şençzhouou Bimetall Kabel Co., Ltd.

Bu, Hytaýda "kabel paýtagty" hökmünde tanalýan Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäheriniň Kidu şäherçesinde ýerleşýän "SUZHOU WUJIANG SHENZHOU BIMETALLIC CABLE CO." ŞENZHOU 2006-njy ýylda esaslandyryldy. Biz Hytaýda 15 ýyldan gowrak wagt bäri emeli sim bilen üpjün etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy we iň uly öndüriji; Gowy hilli we hünär hyzmaty bütin dünýäde köp abraý gazanmaga kömek edýär.

Şençzhouou 2008-nji ýylda emeli mis örtükli alýumin sim üçin eksport hil ygtyýarnamasyny alan ilkinji bolup, 2010-njy ýylda Jiangsu welaýatynda we Jiangsu welaýatynda hususy ylym we tehnologiýa kärhanalarynda ýokary tehnologiýaly kärhanalara eýe boldy. Önümler durnukly önüm hili we güýçli önümçilik we satuw kuwwaty bilen Taýwan Gonkong, Eastakyn Gündogar Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

2014-nji ýylda bir ýarym ýyldan gowrak önüm şahadatnamasyndan soň, Şençzhouou emeli CCA siminiň, alýumin siminiň we mis simiň önümleri üçin UL şahadatnamasyny aldy. Şeýlelik bilen müşderiler önümlerimizi Europeanewropa we Amerikan bazary üçin ulanyp bilerler Häzirki wagtda ŞENZHOU yzygiderli durnukly önümiň hili bilen çalt we durnukly ösýär.

1

ŞENZHOU şu wagta çenli üç sany emal sim öndürmek bazasyna we her aýda 2000 tonnadan gowrak emeli CCA sim öndürýän bir emal maşyn zawodyna çenli giňeldi. SHEHOZU, jemi 54 sany emeli önümçilik liniýasy bilen Hytaýda öňdebaryjy emeli CCA sim öndürijisine öwrüldi.

16 ýyllyk ösüşden soň, SHENZHOU-nyň emal sim önümleri Elektrik hereketlendirijisi (kondisioner, sowadyjy, kir ýuwýan maşyn, elektrik gurallary, senagat hereketlendirijileri goşmak bilen), Uly we kiçi transformatorlar, Elektromagnit induksiýa rulonlary, Awtoulag we elektrik ulagy ýaly dürli pudaklarda ulanyldy. motor, Batareýa zarýad beriji, Ses rulonlary, balast, röleler we beýleki rulonlar.

Önüm bilen üpjün edilýän berk hil gözegçiligi we uzak möhletli durnuklylyk, SHENZHOU kompaniýasynyň uzak möhletleýin durnukly ösüşini goldaýar.

2