• Mis we alýumin bahasy-202109

  Gysga möhletli haryt bahalary ýokary bolmagynda galýar, ýöne orta we uzak möhletleýin goldawyň ýoklugy Gysga möhletde haryt bahalaryny goldaýan faktorlar henizem dowam edýär. Bir tarapdan, gowşak maliýe gurşawy dowam etdi. Beýleki tarapdan, üpjünçilikdäki kynçylyklar dünýäni kynlaşdyrýar. Şeýle-de bolsa ...
  Koprak oka
 • Vocus Darwin-Jakarta-Singapur kabelini iň soňky suwasty baglanyşygy bilen tamamlaýar

  Awstraliýaly süýüm hünärmeni täze baglanyşyk Demirgazyk sebitiň paýtagty Darwini “Awstraliýanyň halkara maglumat birikmesi üçin iň täze giriş nokady” hökmünde döreder diýýär. Şu hepdäniň başynda Wokus köpden bäri garaşylýan Da-nyň soňky bölümini gurmak üçin şertnama baglaşandygyny habar berdi. ...
  Koprak oka
 • Hytaýda bimetal emal simleri öndürýän iň güýçli öndürijiler

  Biziň kompaniýamyz SUZHOU WUJIANG SHENZHOU BIMETALLIC CABLE CO., Taňtze derýasynyň deltasynda we Taihu kölüne ýakyn ýerde ýerleşýär. Gündogardaky Şanhaý Hongqiao halkara howa menzilinden 110 km, günbatardaky Hangzhou Sizi kölünden 120 km we demirgazykdaky gadymy Suzhou şäherinden 50 km uzaklykda ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda emeli sim senagatynyň geljegi

  Hytaý dünýädäki emal simleriň iň uly ýurdy bolup, dünýäniň ýarysyny tutýar. Statistikalara görä, Hytaýda emal simleriň öndürilişi 2020-nji ýylda 1,76 million tonna bolar we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2,33% ýokarlanar. Emal sim, esasy goldaýan çig ýoldaşlaryň biridir ...
  Koprak oka
 • 2008-nji ýylda Şençzhouou ilkinji bolup ……

  2008-nji ýylda Şençzhouou çaýylan mis örtükli alýumin sim üçin eksport hil ygtyýarnamasyny alan ilkinji, 2010-njy ýylda Jiangsu welaýatynda we Jiangsu welaýatynda hususy tehnologiýa we tehnologiýa kärhanalarynda ýokary tehnologiýaly kärhanalara eýe boldy. ŞENZHOU ISO9001-2008 hil dolandyryşyny hem aldy ...
  Koprak oka